Naši partneri

WebShopy - Katalog internetovych obchodov

 

 

 

 

10 dôvodov prečo nakupovať u nás
široký sortiment produktov
e-shop a kamenná predajňa
8 násobný víťaz MotoShop Roka
multi-brand predajňa
možnosť nákupu na splátky
odborné poradenstvo pri nákupe
rýchle dodanie 
záruka vrátenia peňazí
bezproblémové vybavenie reklamácií
spokojnosť

 

darčekové poukážky

Podmienky nákupu Motosvet, s.r.o.

Obchodné podmienky Motosvet, s.r.o.

 

Aktualizované dňa 12.01.2017

 

Ďakujeme všetkým zákazníkom za dôveru, ktorú nám prejavujú svojimi opakovanými nákupmi.

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Úvodné ustanovenia
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Motosvet sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Akékoľvek dojednania iné ako sú tieto obchodné podmienky sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.


Storno objednávky
Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Ceny
Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platobné podmienky
V prípade objednávania špecifického tovaru (originálne náhradné diely, a pod.), ktorý by bol špecifikovaný po Vašej objednávke a po následnom telefonickom kontakte od predávajúceho, môže predávajúci žiadať o finančnú zábezpeku vo výške 50% z celkovej ceny tovaru.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
b) dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
c) ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
d) Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou.

Predávajúci nezodpovedá za:

a) oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
c) za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
d) prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
b) zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
c) v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajúci má právo nedodať objednaný tovar zákazníkovi, ktorý v minulosti neprevzal tovar a neuhradil predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s expedovaním a spätným doručením tovaru alebo vyžadovať úhradu za doručenie tovaru platbou vopred na účet.

Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky expedujeme v čo najkratšom čase a to v závislosti od dostupnosti tovaru. Následne Vám doručovateľská organizácia zásielku doručí spravidla do 2 pracovných dní od expedovania tovaru z nášho skladu. Pri nečakaných okolnostiach (nepriaznivé počasie, a pod.) sa môže doba dodania predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
V prípade, že potrebujete mať objednaný tovar rýchlo doručený zavolajte na tel. číslo 0917 312 602 v pracovnom čase. Pokiaľ to bude možné bude Vaša objednávka spracovávaná prednostne v závislosti na charaktere urgencie.

Výmena tovaru
V prípade, že zákazník požaduje výmenu tovaru (nie z viny na strane dodávateľa), hradí platnú sadzu distribučných nákladov. Tento poplatok zahrňuje poštovný obal, spracovanie a platbu za odoslanie účtovanú kuriérskou službou. Dodávateľ Motosvet, s.r.o. je oprávnený účtovať vyššiu sadzbu distribučných nákladov v prípade ťažkých a veľkorozmerných zásielok. O takejto skutočnosti bude informovať zákazníka vopred.

V prípade, že zákazník požaduje výmenu tovaru (z viny na strane dodávateľa), dodávateľ hradí platnú sadzbu poštovného za tovar odosielaný zákazníkom späť dodávateľovi a to len do výšky platbnej sadzby za danú zásielku, ktorú účtuje Slovenská pošta pre zásielky 2. triedy.

 

Vrátenie tovaru (Odstúpenie od kúpnej zmluvy – zásielkový predaj)

Pre viac podrobných informácií viď samostatnú sekciu VRÁTENIE TOVARU.

 

Reklamačný poriadok
Viď samostatnú kapitolu Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom spoločnosti Motosvet, s.r.o, ktorý je zverejnený na internetovej stránke a priamo v kamennej predajni.

Osobné údaje
Aktualizáciu osobných údajov môžete ako registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webstránke nášho internetového obchodu a to ihneď po prihlásení.

Ochrana osobných údajov
Využívaním služieb internetového obchodu Motosvet.sk súhlasíte so spracovaním, ukladaním a využívaním informácií o Vašej osobe a Vašich zrealizovaných nákupoch.

 

Spoločnosť MOTOSVET s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu Motosvet.sk, sa týmto zaväzuje k nižšie uvedenému:
So všetkými Vami poskytnutými osobnými údajmi narábame a pristupujeme k nim ako k vysoko dôverným informáciám a chránime ich pred akýmkoľvek zneužitím. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Sú používané k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

Tieto údaje nám umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vystaviť daňový doklad v súlade s platnou legislatívou, príp. identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. (ak sa táto uskutočňuje).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.
Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a pod.) sú ukladané v bezpečnej databáze a za žiadnych okolností nie sú poskytované tretím stranám.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peňažnými prostriedkami na Vašich účtoch.

Pre viac informácií viď samostatnú sekciu OCHRANA SÚKROMIA.

Autorské práva
Informácie obsiahnuté v internetovej stránke www.motosvet.sk či už v obrazovej alebo písomnej forme sú výlučným duševným vlastníctvom spoločnosti Motosvet, s.r.o. Preklady textov uvedených na tejto internetovej stránke sú tiež duševným vlastníctvom spoločnosti Motosvet, s.r.o. a preto je výslovne zakázané ich akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, kopírovať, používať a inak s nimi nakladať bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa stránky Motosvet, s.r.o. Autorské práva sa riadi zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.

Záverečné ustanovenia
Odoslaním svojej objednávky kupujúci potvrdzuje svoj výslovný súhlas s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom spoločnosti Motosvet, s.r.o.
Tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako ak v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Z8kona 122/2013 Z.z.m Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

ZÁSIELKU SI VYZDVIHNEM SÁM 

 

 

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 

AKo nakupovať v internetovom obchode MOTOSVET.sk

 

Vypočítajte si výšku splátok cez HomeCredit

 

Vypočítajte si svoje splátky cez Quatro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava zadarmo pri nákupe nad 100€!