autorizovaný predajca autorizovaný predajca

ČSOB Leasing a.s.

leasing, spotrebný úver

U nás si viete vybrať svoj motocykel a všetko ostatné vybavíme za vás na jednom mieste:

 • Financovanie (leasing alebo spotrebný úver)
 • Poistenie (PZP a havarijné poistenie)
 • Prihlasovanie (vybavovanie ŠPZ)

Financovanie ČSOB Leasing a.s. (kúpa motocykla)

Na výber máte z dvoch foriem financovania:

 • Leasing
 • Spotrebný úver

Splácanie:

 • 24 – 60 mesiacov
 • Zvýšená splátka (akontácia) 20 – 50 %
 • Frekvencia splácania: mesačne alebo kvartálne

Čo potrebujete na vybavenie financovania

Súkromná osoba / nepodnikateľ:

 • Platný občiansky preukaz a zároveň platný vodičský preukaz
 • Potvrdenie o príjme (výpis z účtu, výmer dôchodku atď.)
 • Kontaktné údaje

Fyzická osoba / živnostník

 • Platný občiansky preukaz a zároveň platný vodičský preukaz
 • Živnostenský list
 • Kartička IČ DPH a DIČ (v prípade platcu DPH)
 • Kontaktné údaje

Právnická osoba / firma

 • Platný občiansky preukaz a zároveň platný vodičský preukaz
 • Výpis z ORSR
 • Kartička IČ DPH a DIČ (v prípade platcu DPH)
 • Kontaktné údaje

Leasing ČSOB Leasing a.s.

Finančný leasing je obstaranie predmetu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo na zákazníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.

Právnym vlastníkom prenajatého majetku je počas trvania zmluvy leasingová spoločnosť. Zákazník platí na začiatku spracovateľský poplatok a počas doby trvania zmluvy 1. zvýšenú splátku nájomného, mesačné/kvartálne splátky nájomného a poplatok za prevod vlastníctva. Jednotlivé leasingové splátky obsahujú istinu, úrok, DPH a v prípade uzatvorenia poistiek aj poistné. Pri uzatvorení finančného leasingu je možnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne.

Spotrebný úver ČSOB Leasing a.s.

Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi a účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu od dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi a prevzatia financovaného predmetu.

Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s. zároveň so zákazníkom štandardne minimálne zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom späť na ČSOB Leasing, a.s. , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. Jednotlivé splátky obsahujú hodnotu úveru, úrok a v prípade uzatvorenia poistiek aj poistné. Pri uzatvorení spotrebného úveru je možnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne.