autorizovaný predajca autorizovaný predajca

QUATRO VÚB

spotrebný úver

Nakúpiť na splátky cez Quatro môžete akýkoľvek tovar, ktorý si vyberiete v našich predajniach. Predajca za vás vyplní žiadosť, priloží vaše doklady potrebné k schváleniu žiadosti a všetko odošle na posúdenie do spoločnosti Quatro. Po schválení žiadosti vám bude vygenerovaný a zaslaný autorizačný SMS kód na vaše mobilné telefónne číslo. Zaslaným kódom podpíšte vašu Zmluvu priamo v predajni bez zbytočného papierovania. Predajca vám odovzdá tovar a vy si ho môžete spokojne odniesť domov.

Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 7 000 €.

Čo potrebujete k vybaveniu financovania QUATRO VÚB

Zamestnaný občan

  • občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania)
  • doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme

Živnostník

  • občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas)
  • doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné)

Starobný / Výsluhový dôchodca

  • občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania)
  • doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (rozhodnutie/ výmer o priznaní/ zvýšení/ znížení dôchodku alebo kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku