autorizovaný predajca autorizovaný predajca

Požičovňa motocykov

Čo všetko potrebujete aby ste si mohli prenajať motocykel?

 • Platný vodičský preukaz príslušnej skupiny, ako je uvedené pri Vami vybranom vozidle.
 • Platný občiansky preukaz.
 • Vlastná motorkárska výstroj, minimálne prilba (prilbu je možné si za poplatok požičať, o tomto je potrebné informovať sa vopred).

Zábezpeka / Kaucia

Vratná kaucia je vo výške 1000,- EUR. Kauciu je možné zložiť v hotovosti, uhradiť kartou alebo prevodom na náš účet (platba musí byť pripísaná na náš účet ešte pred prevzatím motocykla).
Kaucia Vám bude vrátená takým istým spôsobom ako ste ju uhradili Vy nám.

Cenu za nájom je nutné uhradiť ešte pred prevzatím motocykla.

Rezerváciu motocykla môžete uskutočniť na našej stránke: www.motokosice.sk

Ako na to?

Vyberte si na našej stránke:

 • Vozidlo, ktoré sa Vám páči
 • Voľný dátum (voľný dátum je v kalendári v zelenej farbe)
 • Vyplňte rezervačný formulár, na Vami zadanú e-mailovú adresu Vám príde mail, ktorý musíte potvrdiť (len vtedy bude Vaša rezervácia vytvorená).

Pravidlá

 • Vozidlo je možné rezervovať si na maximálne 7 dní. Pre viac dní nás prosím kontaktujte.
 • Vozidlo nie je možné vyzdvihnúť a ani vrátiť cez víkend alebo v dňoch pracovného voľna.
 • Vozidlo je nevyhnutné vrátiť v dohodnutom čase. V prípade porušenia tohto ustanovenia Vám bude účtovaná pokuta podľa našich Všeobecných podmienok.
 • Vozidlo sa vyzdvihuje a vracia na adrese Barčianska 68, 040 17 KE, ak nie je inak výslovne dohodnuté.
 • Pri vyzdvihovaní a vracaní vozidla po ukončení nájmu sa vykonáva preberacia prehliadka a vyplňuje sa preberací protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme dopravného prostriedku. Rovnako je potrebné pri vyzdvyhnutí zložiť vratnú kauciu, ak táto nebola uhradená prevodom na účet.
 • Pri vyzdvihovaní motocykla Vám náš pracovník riadne vysvetlí základné funkcie vozidla.
 • Ak si chcete počas trvania nájmu predĺžiť dobu nájmu vozidla, toto je možné urobiť len s našim predchádzajúcim súhlasom.
 • Po vrátení vozidla a po jeho kontrole Vám bude vrátená vratná kaucia. V prípade prekročenia stanoveného počtu kilometrov nad rámec balíka, budú tieto kilometre doúčtované podľa platného cenníka.
 • Všetky naše vozidlá sú nové s minimálnym počtom najazdených km, pravidelne servisované, s platným zmluvným a havarijným poistením.
 • Vozidlo dostávate s plnou nádržou a v čistom stave.

Všetky ostatné podmienky nájmu sú uvedené priamo v zmluve o nájme dopravného prostriedku. V prípade Vašich otázok ohľadom rezervácie a prenájmu nás môžete kontaktovať aj telefonicky.

Prajeme Vám šťastnú cestu a mnoho nádherných zážitkov.